szlifować talenty...
uczyć kreatywności...
łagodzić obyczaje...
dostrzegać piękno...
dostrzegać piękno...
rozwijać zdolności...
pokonywać trudności...
ubogacać duszę...
pokonywać trudności...

Wydarzenia

więcej »

Misją naszej szkoły jest odkrywanie, rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców, a także twórców kultury i sztuki.
Wspieramy rozwój osobowości naszych uczniów oraz pomagamy w realizacji pasji przyszłych artystów. Naszym celem jest również aktywne oddziaływanie na środowisko lokalne poprzez ożywioną działalność koncertową i edukacyjną.