Informacje

Procedury dotyczące funkcjonowania szkoły oraz zasady bezpieczeństwa w czasie przebywania uczniów i rodziców (opiekunów) na terenie placówki w związku ze stanem epidemii.

_______________

Informujemy, iż wpłaty czesnego mogą być wykonywane wyłącznie na konto szkoły. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych.

Opłaty należy wnosić na numer konta:
Bank PEKAO S.A. I O. w Jaśle
24 1240 2337 1111 0010 6283 5175

_______________

Informacja dla chóru:

_______________

Informacja dla orkiestry smyczkowej:

_______________

Przydziały uczniów do poszczególnych nauczycieli z fortepianu dodatkowego w szkole I stopnia oraz fortepianu obowiązkowego w szkole II stopnia:

_______________

Przydziały uczniów klas pierwszych do poszczególnych nauczycieli w szkole I i II stopnia:

_______________

Zmiany dotyczące przydziałów uczniów do poszczególnych nauczycieli w klasach wyższych w szkole I i II stopnia:

_______________

Plan zajęć grupowych w roku szkolnym 2020/2021 w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle.
Uwaga: zmiana dla klasy I cyklu 6-cio letniego w szkole I stopnia.
Uwaga: zmiana dla klasy I oraz orkiestry smyczkowej w szkole II stopnia.

_______________

Jak będzie wyglądał nowy rok szkolny w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jaśle?

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

Myślę, że chociaż wszyscy zadajemy sobie to pytanie, to tak naprawdę każda odpowiedź może okazać się nieaktualna z dnia na dzień. Nie zważając na to, od wielu dni przygotowujemy się do bezpiecznego powrotu naszych uczniów do nauki w trybie stacjonarnym. Ma to służyć ograniczeniu ryzyka szerzenia się wirusa. To właśnie ze względu na bezpieczeństwo zdecydowałam, że nie odbędzie się tradycyjne, oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września. Uczniowie przychodzą do szkoły od dnia 2 września na zajęcia teoretyczne, zgodnie z podziałem godzin, który ukaże się na stronie szkoły w najbliższy piątek, po zatwierdzeniu go przez Radę Pedagogiczną. Lekcje z instrumentu proszę umawiać z nauczycielami od dnia 1 września telefonicznie lub drogą mailową. Od dnia 2 września nauczyciele instrumentów będą obecni w szkole zgodnie z podanym w najbliższy piątek na naszej stronie harmonogramem i wtedy będzie możliwość umówienia lekcji z instrumentu bezpośrednio z nauczycielem. W poniedziałek 31 sierpnia skontaktujemy się telefonicznie ze wszystkimi rodzicami uczniów klas pierwszych tak, by wyjaśnić Państwu wszelkie wątpliwości związane z zajęciami pierwszoklasistów. Na stronie internetowej podamy także przydział uczniów klas pierwszych do nauczycieli oraz zmiany, które będą miały miejsce w pozostałych klasach.

Pragnę poinformować także, że opracowaliśmy szczegółowe procedury dotyczące organizacji zajęć w szkole, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, a także postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia i w sytuacji znalezienia się w strefie żółtej lub czerwonej. Procedury te zostaną również umieszczone na stronie szkoły po przyjęciu ich przez Radę Pedagogiczną. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i bezwzględne ich przestrzeganie. Wspólne zaangażowanie i odpowiedzialność pozwoli nam zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Pozostaję do dyspozycji pod adresem mailowym: leokadia.wrobel@gmail.com

Dyrektor
Leokadia Wróbel