Informacje

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w dniu 30 kwietnia 2021 roku zostało ogłoszone nowe rozporządzenie MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do funkcjonowania naszych szkół odnosi się paragraf 5 nowego rozporządzenia, zgodnie z którym od dnia 3 maja 2021 roku do dnia 30 maja 2021 roku ograniczone zostało ich funkcjonowanie (nadal kształcenie zdalne!).

W dalszym ciągu zachowano obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki artystycznej ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania zajęć, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny (§ 5 ust. 3).

W odniesieniu do uczniów przygotowujących się do egzaminu dyplomowego, zgodnie z § 5 ust. 7 rozporządzenia, od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w klasach programowo najwyższych szkół artystycznych, w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor szkoły może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

W razie pytań i wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod adresem mailowym: leokadia.wrobel@gmail.com

Dyrektor
Leokadia Wróbel

_______________

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
informujemy, że 30 kwietnia (piątek) i 4 maja (wtorek) są dniami ustawowo wolnymi od zajęć dydaktycznych w Prywatnej Szkole Muzycznej I st. i
Prywatnej Szkole Muzycznej II st.w Jaśle. Życzymy udanego wypoczynku.

_______________

Informujemy, iż chór dla wszystkich głosów PrSM odbywać się będzie we środy od 17:05 do 17:35 za pośrednictwem komunikatora Discord.

_______________

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice szkoły I i II stopnia.

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 26 października do dnia 8 listopada wdrażamy naukę zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Prosimy uczniów (lub rodziców uczniów, którzy nie ukończyli 13 roku życia) o założenie konta na komunikatorze Discord. Pomocny będzie filmik instruktażowy (link poniżej).
Po założeniu konta i uruchomieniu aplikacji Discord należy skontaktować się z p.Wiktorem Lorensem (lorensws@gmail.com) w celu dopisania do już istniejącej klasy.

Przypominamy, iż podczas korzystania z komunikatora obowiązują zarówno Warunki Korzystania z Usługi oraz Polityka Prywatności komunikatora Discord, a także nasz wewnętrzny regulamin, który przygotowaliśmy dla zapewnienia porządku na serwerze szkolnym. Jednocześnie prosimy o rozważne korzystanie z ww. komunikatora.
W razie problemów z logowaniem oraz obsługą Discord’a prosimy komunikować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie serwera szkolnego p.Wiktorem Lorensem: lorensws@gmail.com.

Link do filmiku instruktażowego

_______________

Procedury dotyczące funkcjonowania szkoły oraz zasady bezpieczeństwa w czasie przebywania uczniów i rodziców (opiekunów) na terenie placówki w związku ze stanem epidemii.

_______________

Informujemy, iż czesne należy wpłacać najpóźniej do dnia 15-go każdego miesiąca na konto szkoły. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
Czesne obowiązuje przez 10 miesięcy nauki (okres wakacyjny nie podlega opłatom).

Opłaty należy wnosić na numer konta:
Bank PEKAO S.A. I O. w Jaśle
24 1240 2337 1111 0010 6283 5175

_______________

Plan zajęć grupowych w roku szkolnym 2020/2021 w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle.
Uwaga: zmiana dla klasy I cyklu 6-cio letniego w szkole I stopnia.
Uwaga: zmiana dla klasy I oraz orkiestry smyczkowej w szkole II stopnia.

_______________

Jak będzie wyglądał nowy rok szkolny w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jaśle?

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,

Myślę, że chociaż wszyscy zadajemy sobie to pytanie, to tak naprawdę każda odpowiedź może okazać się nieaktualna z dnia na dzień. Nie zważając na to, od wielu dni przygotowujemy się do bezpiecznego powrotu naszych uczniów do nauki w trybie stacjonarnym. Ma to służyć ograniczeniu ryzyka szerzenia się wirusa. To właśnie ze względu na bezpieczeństwo zdecydowałam, że nie odbędzie się tradycyjne, oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września. Uczniowie przychodzą do szkoły od dnia 2 września na zajęcia teoretyczne, zgodnie z podziałem godzin, który ukaże się na stronie szkoły w najbliższy piątek, po zatwierdzeniu go przez Radę Pedagogiczną. Lekcje z instrumentu proszę umawiać z nauczycielami od dnia 1 września telefonicznie lub drogą mailową. Od dnia 2 września nauczyciele instrumentów będą obecni w szkole zgodnie z podanym w najbliższy piątek na naszej stronie harmonogramem i wtedy będzie możliwość umówienia lekcji z instrumentu bezpośrednio z nauczycielem. W poniedziałek 31 sierpnia skontaktujemy się telefonicznie ze wszystkimi rodzicami uczniów klas pierwszych tak, by wyjaśnić Państwu wszelkie wątpliwości związane z zajęciami pierwszoklasistów. Na stronie internetowej podamy także przydział uczniów klas pierwszych do nauczycieli oraz zmiany, które będą miały miejsce w pozostałych klasach.

Pragnę poinformować także, że opracowaliśmy szczegółowe procedury dotyczące organizacji zajęć w szkole, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, a także postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia i w sytuacji znalezienia się w strefie żółtej lub czerwonej. Procedury te zostaną również umieszczone na stronie szkoły po przyjęciu ich przez Radę Pedagogiczną. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i bezwzględne ich przestrzeganie. Wspólne zaangażowanie i odpowiedzialność pozwoli nam zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Pozostaję do dyspozycji pod adresem mailowym: leokadia.wrobel@gmail.com

Dyrektor
Leokadia Wróbel