Informacje

Informujemy, iż uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia i Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle odbędzie się dnia 24 czerwca (piątek) o godzinie 18.00 w auli PSM.

_______________

Plan zajęć grupowych w roku szkolnym 2021/2022 w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle.

_______________

Procedury dotyczące funkcjonowania szkoły oraz zasady bezpieczeństwa w czasie przebywania uczniów i rodziców (opiekunów) na terenie placówki w związku ze stanem epidemii.

_______________

Informujemy, iż czesne należy wpłacać najpóźniej do dnia 15-go każdego miesiąca na konto szkoły. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
Czesne obowiązuje przez 10 miesięcy nauki (okres wakacyjny nie podlega opłatom).

Opłaty należy wnosić na numer konta:
Bank PEKAO S.A. I O. w Jaśle
24 1240 2337 1111 0010 6283 5175