Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
 

Informujemy, iż badanie przydatności dla kandydatów do Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle odbędzie się dnia 20 i 21 czerwca 2022 roku.

Egzamin wstępny dla kandydatów do Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle odbędzie się od  20 do 22 czerwca 2022 roku.

Dnia 15 czerwca 2022 roku poinformujemy indywidualnie wszystkich kandydatów o dniu i godzinie egzaminu.

________

W najbliższym roku szkolnym do Prywatnej Szkoły Muzycznej  II stopnia będziemy mogli przyjąć maksymalnie 15 uczniów. W Szkole I stopnia będziemy mogli przyjąć 15 uczniów do cyklu 4-letniego oraz 15 uczniów do cyklu 6-letniego.

_________

Kwestionariusze i podania:

_________

O tym, jakich pytań należy się spodziewać podczas badania przydatności do szkoły muzycznej I stopnia opowiada Weronika Twarduś, uczennica I klasy PSM I st. w Jaśle.

_________

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do nauki gry na instrumentach muzycznych oraz nauki śpiewu.
Oferujemy naukę gry na fortepianie, akordeonie, gitarze, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, sakshornie, puzonie, tubie, organach oraz perkusji.
Ponadto w szkole II stopnia realizujemy również naukę w specjalności wokalistyka.

_________

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać telefonicznie (13 446 53 78,  666 094 795) lub drogą elektroniczną (email:sekretariat@prsm.edu.pl)

_________

Badanie przydatności dla kandydatów do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle.

Dla kandydatów do klasy pierwszej cyklu cztero- i sześcioletniego przeprowadza się badanie przydatności. Polega ono na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (słuch muzyczny, pamięć muzyczna, poczucie rytmu) i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

    Zakres badania przydatności kandydata obejmuje niżej wymienione zadania:
    - zaśpiewanie piosenki,
    - usłyszenie wyższego dźwięku spośród zagranych na fortepianie (w przykładach mogą pojawić się dwa takie same dźwięki),
    - powtórzenie głosem zagranych na fortepianie pojedynczych dźwięków,
    - poczucie rytmu – powtórzenie klaskaniem (lub na instrumencie perkusyjnym – tamburyn, klawesy, triangel) prostych rytmów,
    - poczucie tempa – klaskanie lub granie na instrumencie perkusyjnym wraz z graną melodią.

    Kandydaci posiadający umiejętność gry na instrumencie mogą wykonać przygotowany program w ramach badania przydatności.

___________

Zakres egzaminu wstępnego do Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle obejmuje:

1. Na Wydział Instrumentalny

Część praktyczną:

- zagranie przygotowanego programu na instrumencie głównym; w przypadku kandydatów pragnących podjąć naukę na innym instrumencie – sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Część teoretyczną:

- w formie odpowiedzi ustnej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.

2. Na Wydział Wokalny

Część praktyczną:

- zaśpiewanie przygotowanego dowolnego repertuaru – jednego lub dwóch utworów, z czego jeden jest w języku polskim; kandydaci mogą śpiewać a cappella, bądź z akompaniamentem (szkoła zapewnia akompaniatora),

 - sprawdzenie predyspozycji głosowych.

Część teoretyczną:

 - w formie odpowiedzi ustnej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych z zakresu szkoły muzycznej I stopnia,

- dla kandydatów bez przygotowania muzycznego – sprawdzenie uzdolnień muzycznych.

Kandydaci na Wydział Wokalny winni mieć ukończone 14 lat.

_________

Opłata miesięczna od września 2018 roku wynosi:

  • 280 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia
  • 310 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność instrumentalistyka)
  • 310 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność wokalistyka)

Czesne obowiązuje przez 10 miesięcy nauki (okres wakacyjny nie podlega opłatom).

Opłaty należy wnosić najpóźniej do 15-go każdego miesiąca na numer konta:
Bank PEKAO S.A. I O. w Jaśle
24 1240 2337 1111 0010 6283 5175