Wydarzenia

« powrót

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

W okresie czasowego zamknięcia szkół rekrutacja uczniów do Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia odbywa się drogą elektroniczną. Rodzice uczniów, bądź uczniowie pełnoletni wypełniają kwestionariusz i podanie znajdujące się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Rekrutacja i przesyłają je na adres mailowy sekretariat@prsm.edu.pl. Wyniki rekrutacji będą publikowane i przekazywane zdalnie. Zapisy trwają do 20 czerwca br.

W najbliższym roku szkolnym do Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia będziemy mogli przyjąć maksymalnie 15 uczniów. W Szkole I stopnia będziemy mogli przyjąć 15 uczniów do cyklu 4-letniego oraz 15 uczniów do cyklu 6-letniego.

Badanie przydatności dla kandydatów do Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle oraz egzamin wstępny dla kandydatów do Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle odbędzie się dnia 29 czerwca od godz. 10.00 w sali kameralnej PSM I st. w Jaśle. Szczegółowy harmonogram zgodny z procedurami COVID zostanie podany na stronie szkoły w połowie czerwca.

__________
O tym, jakich pytań należy się spodziewać podczas badania przydatności do szkoły muzycznej I stopnia opowiada Weronika Twarduś, uczennica I klasy PSM I st. w Jaśle.