Wydarzenia

« powrót

Informacja dotycząca prowadzenia zajęć od dnia 18 stycznia

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. przedłużony zostaje okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 31 stycznia 2021 roku.  
W związku z powyższym informujemy, iż w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle od 18 stycznia do 31 stycznia kontynuujemy naukę zdalną, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku lekcji z instrumentu w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma możliwości prowadzenia zajęć na odległość, dyrektor szkoły na wniosek rodzica może wyrazić zgodę na zajęcia stacjonarne raz w tygodniu przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji zajęć stacjonarnie powinno przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas programowo najwyższych.

W razie pytań i wątpliwości pozostaję do dyspozycji pod adresem mailowym: leokadia.wrobel@gmail.com

Dyrektor
Leokadia Wróbel