Wydarzenia

« powrót

Pierwsza szkoła

Jak na początek września przystało, spotkaliśmy się w naszej szkole muzycznej, by tradycyjnie przywitać nowy rok szkolny 2022/2023. To ważny dzień dla wszystkich artystycznych dusz, zwłaszcza dla tych, które planują związać swoją przyszłość z życiem muzycznym, zarówno tym amatorskim, jak i zawodowym. W swoim przemówieniu wspominała o tym Leokadia Wróbel, dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle, która m.in. podkreślała wpływ edukacji artystycznej na przyszłe losy zawodowe absolwentów szkoły II stopnia, którzy od lat zasilają orkiestry filharmonii w wielu polskich miastach oraz obejmują posady nauczycielskie w szkołach muzycznych. To dla nich szkoła muzyczna stała się pierwszą i najważniejszą szkołą.
Zgromadzona w auli PSM społeczność szkolna wysłuchała także listu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozpoczęcie roku szkolnego, który odczytany został przez Monikę Twarduś, wicedyrektora szkoły. 
Przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego, Renata Osikowicz-Wyroba, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle, przypomniała rodzicom i uczniom o zasadach obowiązujących w budynku PSM I stopnia, który jest siedzibą naszej szkoły muzycznej.

Wszystkim uczniom, a zwłaszcza tym nowo przyjętym, życzmy jak najwięcej sukcesów edukacyjnych oraz wielu artystycznych wzruszeń w nadchodzącym roku szkolnym.