uczyć kreatywności...
zachęcać do działania...
nieść radość...
kształtować gusta...
łagodzić obyczaje...
łagodzić obyczaje...
szlifować talenty...
kształtować gusta...
pobudzać wrażliwość...

Wydarzenia

więcej »

Misją naszej szkoły jest odkrywanie, rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców, a także twórców kultury i sztuki.
Wspieramy rozwój osobowości naszych uczniów oraz pomagamy w realizacji pasji przyszłych artystów. Naszym celem jest również aktywne oddziaływanie na środowisko lokalne poprzez ożywioną działalność koncertową i edukacyjną.