Kontakt

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Kołłątaja 12
38-200 Jasło
tel: 576 196 521
email: sekretariat@prsm.edu.pl

Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia
ul. Kołłątaja 12
38-200 Jasło
tel: 576 196 521
email: sekretariat@prsm.edu.pl

_________

Czesne za miesiąc od dnia 1 września 2023 roku wynosi:
320 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia
350 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność instrumentalistyka)
370 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność wokalistyka)

Informujemy, iż czesne należy wpłacać najpóźniej do dnia 15-go każdego miesiąca na konto szkoły. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Czesne obowiązuje przez 10 miesięcy nauki (okres wakacyjny nie podlega opłatom). 

Opłaty należy wnosić na nr konta:
Bank PEKAO S.A. I O. w Jaśle
24 1240 2337 1111 0010 6283 5175 

_________

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Anna Krupa
Kontakt - inspektorodo80@gmail.com