Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025
 

Informujemy, iż badanie przydatności dla kandydatów do Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle odbędzie się dnia 17 czerwca 2024 roku, natomiast egzamin wstępny dla kandydatów do Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle odbędzie się 18 czerwca 2024 roku.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 576 196 521.

________

W najbliższym roku szkolnym do Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia będziemy mogli przyjąć maksymalnie 15 uczniów.
W Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia będziemy mogli przyjąć 15 uczniów do cyklu 4-letniego oraz 15 uczniów do cyklu 6-letniego.

_________

Kwestionariusze i podania:

_________

Zaświadczenia lekarskie:

_________

O tym, jakich pytań należy się spodziewać podczas badania przydatności do szkoły muzycznej I stopnia opowiada Weronika Twarduś, uczennica I klasy PSM I st. w Jaśle.

_________

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do nauki gry na instrumentach muzycznych oraz nauki śpiewu.
Oferujemy naukę gry na fortepianie, akordeonie, gitarze, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, sakshornie, puzonie, tubie, organach oraz perkusji.
Ponadto w szkole II stopnia realizujemy również naukę w specjalności wokalistyka.

_________

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać telefonicznie (tel. 666 094 795) lub drogą elektroniczną (email:sekretariat@prsm.edu.pl)

_________

Badanie przydatności dla kandydatów do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle.

Dla kandydatów do klasy pierwszej cyklu cztero- i sześcioletniego przeprowadza się badanie przydatności. Polega ono na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (słuch muzyczny, pamięć muzyczna, poczucie rytmu) i predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

    Zakres badania przydatności kandydata obejmuje niżej wymienione zadania:
    - zaśpiewanie piosenki,
    - usłyszenie wyższego dźwięku spośród zagranych na fortepianie (w przykładach mogą pojawić się dwa takie same dźwięki),
    - powtórzenie głosem zagranych na fortepianie pojedynczych dźwięków,
    - poczucie rytmu – powtórzenie klaskaniem (lub na instrumencie perkusyjnym – tamburyn, klawesy, triangel) prostych rytmów,
    - poczucie tempa – klaskanie lub granie na instrumencie perkusyjnym wraz z graną melodią.

    Kandydaci posiadający umiejętność gry na instrumencie mogą wykonać przygotowany program w ramach badania przydatności.

___________

Zakres egzaminu wstępnego do Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle obejmuje:

1. Specjalność instrumentalistyka

Część praktyczną:

- zagranie przygotowanego programu na instrumencie głównym; w przypadku kandydatów pragnących podjąć naukę na innym instrumencie – sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

Część teoretyczną:

- w formie odpowiedzi ustnej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych z zakresu szkoły muzycznej I stopnia.

2. Specjalność wokalistyka

Część praktyczną:

- zaśpiewanie przygotowanego dowolnego repertuaru – jednego lub dwóch utworów, z czego jeden jest w języku polskim; kandydaci mogą śpiewać a cappella, bądź z akompaniamentem (szkoła zapewnia akompaniatora),

 - sprawdzenie predyspozycji głosowych.

Część teoretyczną:

 - w formie odpowiedzi ustnej z kształcenia słuchu i audycji muzycznych z zakresu szkoły muzycznej I stopnia,

- dla kandydatów bez przygotowania muzycznego – sprawdzenie uzdolnień muzycznych.

Kandydaci na Specjalność wokalistyka winni mieć ukończone 14 lat.

_________

Czesne za miesiąc od dnia 1 maja 2024 roku wynosi:
350 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia
380 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność instrumentalistyka)
400 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność wokalistyka)

Informujemy, iż czesne należy wpłacać najpóźniej do dnia 15-go każdego miesiąca na konto szkoły. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Czesne obowiązuje przez 10 miesięcy nauki (okres wakacyjny nie podlega opłatom). 

Opłaty należy wnosić na nr konta:
Bank PEKAO S.A. I O. w Jaśle
24 1240 2337 1111 0010 6283 5175