Szkoła

Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jaśle powstała w 1991 roku w odpowiedzi na potrzebę kształcenia muzycznego wśród uzdolnionej młodzieży.

Od 2002 roku nasza szkoła podzielona została na dwie niezależne jednostki.

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaśle, która daje podstawy wykształcenia muzycznego. W zależności od wieku ucznia szkoła kształci w dwóch cyklach: sześcioletnim oraz czteroletnim.

Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia w Jaśle, która umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego muzyka w dwóch specjalnościach:

  • instrumentalistyka (o sześcioletnim cyklu nauczania),

  • wokalistyka (o czteroletnim cyklu nauczania).

(więcej informacji w zakładce Szkoła)


Nauka w obu szkołach odbywa się w godzinach popołudniowych, co umożliwia pobieranie edukacji nie tylko młodzieży z Jasła, ale także z okolicznych miejscowości.

Staramy się tworzyć dla uczniów przyjazną atmosferę, aby uczęszczanie do szkoły nie ograniczało się wyłącznie do nauki gry lub śpiewu, ale by obcowanie ze sztuką muzyczną stało się dla uczniów także przyjemnością i życiową przygodą.