Informacje

Informujemy, iż dzień 9 czerwca (piątek) 2023 roku jest dniem wolnym od zajeć dydaktycznych.

_______________

Plan zajęć grupowych w roku szkolnym 2022/2023 w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle.

_______________

Opłata miesięczna od dnia 1 września 2022 roku wynosi:

  • 300 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia
  • 330 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność instrumentalistyka)
  • 350 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność wokalistyka)

Informujemy, iż czesne należy wpłacać najpóźniej do dnia 15-go każdego miesiąca na konto szkoły. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych.
Czesne obowiązuje przez 10 miesięcy nauki (okres wakacyjny nie podlega opłatom).

Opłaty należy wnosić na numer konta:
Bank PEKAO S.A. I O. w Jaśle
24 1240 2337 1111 0010 6283 5175

_______________

Procedury dotyczące funkcjonowania szkoły oraz zasady bezpieczeństwa w czasie przebywania uczniów i rodziców (opiekunów) na terenie placówki w związku ze stanem epidemii.