Informacje

_______________

Plan zajęć grupowych w roku szkolnym 2023/2024 w Prywatnej Szkole Muzycznej I stopnia oraz Prywatnej Szkole Muzycznej II stopnia w Jaśle.

_______________

Czesne za miesiąc od dnia 1 września 2023 roku wynosi:
320 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia
350 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność instrumentalistyka)
370 zł dla Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność wokalistyka)

Informujemy, iż czesne należy wpłacać najpóźniej do dnia 15-go każdego miesiąca na konto szkoły. Szkoła nie przyjmuje wpłat gotówkowych. Czesne obowiązuje przez 10 miesięcy nauki (okres wakacyjny nie podlega opłatom). 

Opłaty należy wnosić na nr konta:
Bank PEKAO S.A. I O. w Jaśle
24 1240 2337 1111 0010 6283 5175 

_______________

Procedury dotyczące funkcjonowania szkoły oraz zasady bezpieczeństwa w czasie przebywania uczniów i rodziców (opiekunów) na terenie placówki w związku ze stanem epidemii.