Stopień drugi - specjalność instrumentalistyka

Szkoła muzyczna II stopnia prowadzi edukację w zakresie zajęć artystycznych (szkoła nie prowadzi zajęć ogólnokształcących).

Uczeń szkoły muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalistyka o sześcioletnim cyku kształcenia uczy się gry na wybranym instrumencie (jest to przedmiot główny) oraz zobligowany jest ponadto do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych rozłożonych na poszczególne lata nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych .

Przedmiot główny – instrument:

 • fortepian
 • akordeon
 • gitara
 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • kontrabas
 • flet
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka
 • sakshorn
 • puzon
 • tuba
 • organy
 • perkusja

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 • fortepian obowiązkowy
 • zajęcia z akompaniatorem (zajęcia nie obowiązują uczniów klas: fortepianu, akordeonu, gitary)
 • zespół kameralny
 • orkiestra lub chór
 • kształcenie słuchu
 • zasady muzyki z elementami edycji nut
 • harmonia
 • nauka o muzyce
 • historia muzyki
 • formy muzyczne

Po zakończeniu nauki w szkole i zdaniu egzaminów dyplomowych uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia z tytułem Muzyk.