Absolwenci

Absolwenci i uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle, którzy kontynuowali lub kontynuują edukację muzyczną na uniwersytetach oraz wyższych uczelniach artystycznych:

 • Joanna Szczyrba - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Izabela Dzik - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Barbara Nowicka - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Anna Dziedzic - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Aleksandra Cieślik - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 • Ćwikła Sylwia - Muzykologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Janusz Wierzgacz - Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.
 • Anna Gorajska - Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
 • Jagoda Przybycień - Muzykoterapia, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
 • Wojciech Janusz - Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 • Damian Mikrut - Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 • Łukasz Mularz - Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 • Adrian Faryj - Instytut Muzyki, kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa Wydziału Artystycznego UMCS, Wydział Jazzu i Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie (saksofon).
 • Agnieszka Gorajska - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu (flet).
 • Łukasz Motkowicz - Wydział Wokalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
 • Mirosław Buczyński - Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 • Katarzyna Pater - Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 • Paulina Karp - Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.
 • Ewa Sporniak - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Katowicach (gitara).
 • Józef Wójcik - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Łodzi (perkusja).
 • Artur Sendecki - Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 • Piotr Jaworski - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie (fortepian).
 • Damian Szetlak - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Łodzi (sakshorn).
 • Bartłomiej Ćwikła - Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej w Bydgoszczy – kierunek Jazz i Muzyka Estradowa (specjalizacja: saksofon jazzowy oraz prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej - dyrygent big-bandów).
 • Marcelina Gałuszka - Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 • Aleksandra Przybycień - Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 • Mateusz Gałuszka - Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego F.Chopina w Warszawie.
 • Kamil Bućko - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
 • Gabriela Pięta - Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: Jazz i muzyka rozrywkowa (wykonawstwo wokalne).
 • Kamil Kukla - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Katowicach (gitara).
 • Paweł Turek - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu (puzon).
 • Jarosław Sroka - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie (klarnet).
 • Iwona Serwa - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
 • Mateusz Rąpała - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Katowicach (gitara).
 • Franciszek Szmyd - Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Krakowie (śpiew).
 • Karolina Ładoś - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie (perkusja).
 • Paulina Dacyl - Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 • Szymon Białoń - Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, Instrumentalistyka jazzowa (wibrafon).
 • Szczepan Woźniak - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Katowicach (trąbka).
 • Mateusz Żydek - Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Jazz i muzyka rozrywkowa (trąbka).
 • Mateusz Żydek - Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, Instrumentalistyka jazzowa (trąbka).
 • Paweł Piękoś - Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach (śpiew).
 • Filip Madej - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Łodzi (puzon).
 • Kamil Bućko - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu (gitara).
 • Marek Pikusa - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Katowicach (puzon).
 • Teresa Żydek - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Katowicach (flet).
 • Bartłomiej Sokołowski - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu (tuba).
 • Weronika Serwa - Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu (muzykoterapia).
 • Bartłomiej Tyburowski - Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, Instrumentalistyka jazzowa (fortepian).
 • Łukasz Sokołowski - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Katowicach (gitara).
 • Michał Babiarz - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie (fortepian).
 • Karol Kos - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej we Wrocławiu (saksofon).
 • Beata Świątkowska - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie (wiolonczela).
 • Maciej Ochwat - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Katowicach (akordeon).
 • Łukasz Lepak - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Katowicach (organy).
 • Łukasz Matyasik - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Łodzi (puzon).
 • Paulina Pawluś - Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Katowicach (śpiew).
 • Paweł Putlak - Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instrumentalistyka (akordeon).
 • Szymon Biały - Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Krakowie (tuba).

Absolwenci Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle, czynnie uczestniczący w życiu artystycznym:

 • Marcin Wójcikiewicz - muzyk instrumentalista Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu.
 • Wojciech Wojnarowicz - muzyk instrumentalista Orkiestry Reprezentacyjnej Policji w Warszawie.
 • Anna Gorajska - aktorka Teatru Dramatycznego w Warszawie.
 • Łukasz Motkowicz - (baryton), śpiewak operowy.
 • Janusz Wierzgacz - dyrygent, kompozytor, wokalista.
 • Łukasz Szańca - gitarzysta, trębacz i aranżer, artysta Piwnicy Św. Norberta w Krakowie.
 • Mateusz Gałuszka - nauczyciel, organista, dyrygent.
 • Agnieszka Gorajska – muzyk instrumentalista, koncertuje z zespołami muzyki dawnej.
 • Maciej Wulw – nauczyciel, muzyk instrumentalista, koncertuje z zespołami muzyki dawnej, organizator życia artystycznego.
 • Anna Dziedzic - nauczyciel w Krakowskiej Zawodowej Szkole Baletowej.
 • Wojciech Rolek - solista instrumentalista w Operze i Filharmonii Podlaskiej, nauczyciel, wykładowca UMFC (Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku).
 • Piotr Duda - nauczyciel
 • Robert Pisarek - nauczyciel, muzyk instrumentalista w zespołach jazzowych i big-bandach.