Stopień pierwszy

Szkoła muzyczna I stopnia prowadzi edukację w zakresie zajęć artystycznych (szkoła nie prowadzi zajęć ogólnokształcących).

Szkoła muzyczna I stopnia daje podstawy wykształcenia muzycznego. Szkoła kształci w zależności od wieku ucznia w dwóch cyklach: sześcioletnim oraz czteroletnim.

Uczeń szkoły muzycznej I stopnia uczy się gry na wybranym instrumencie oraz zobligowany jest ponadto do uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych rozłożonych na poszczególne lata nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Instrument główny:

 • fortepian
 • akordeon
 • gitara
 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • kontrabas
 • flet
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka
 • sakshorn
 • puzon
 • tuba
 • perkusja

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

 • fortepian dodatkowy
 • rytmika (zajęcia dla uczniów cyklu sześcioletniego)
 • kształcenie słuchu
 • zajęcia z akompaniatorem (zajęcia nie obowiązują uczniów klas: fortepianu, akordeonu, gitary)
 • audycje muzyczne
 • chór, orkiestra lub zespół instrumentalny

Po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu końcowego uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia.