Wydarzenia

« powrót

Misja szkoły ponownie wypełniona

Nie po raz pierwszy mamy okazję pisać o osiągnięciach uczniów oraz absolwentów naszej szkoły. Czynimy to z wielką radością i nieskrywaną dumą. Dostrzeganie talentu naszych wychowanków poprzez zewnętrzne podmioty, to potwierdzenie dla nas, iż jako placówka artystyczna wypełniamy swoją misję. 
Wśród czterech tegorocznych stypendiów artystycznych im. Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, aż trzy przyznano naszym wychowankom: Karolinie Polak (uczennicy z klasy śpiewu prowadzonej przez p.Kornelię Wojnarowską), Bartoszowi Sokołowskiemu (absolwentowi naszej szkoły z klasy tuby p.Tadeusza Wróbla) oraz Mateuszowi Żydkowi (absolwentowi naszej szkoły z klasy trąbki prowadzonej przez p.Roberta Pisarka).
Szczegółowe informacje oraz sylwetki stypendystów znajdują się na stronie Urzędu Miasta Jasła, które przyznaje ww. stypendia.
Serdecznie gratulujemy stypendystom!

Korzystając z okazji, pozwalamy sobie przypomnieć misję naszej szkoły:

Misją naszej szkoły jest odkrywanie, rozbudzanie i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci i młodzieży
oraz przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców, a także twórców kultury i sztuki.
Wspieramy rozwój osobowości naszych uczniów oraz pomagamy w realizacji pasji przyszłych artystów.
Naszym celem jest również aktywne oddziaływanie na środowisko lokalne poprzez ożywioną działalność koncertową i edukacyjną.