Wydarzenia

« powrót

Czego chcieć więcej w Dniu Edukacji Narodowej?

Dzień Edukacji Narodowej w tym roku połączyliśmy z ważnym wydarzeniem szkolnym – przycięciem do grona społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych. Pasowani na ucznia zostali zarówno uczniowie cyklu 4-letniego, jak i 6-letniego. W tym ważnym akcie uczestniczyli uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle, gdyż Dzień Edukacji Narodowej świętujemy wszyscy razem. Edukacja to wspólna sprawa, o czy mogliśmy sobie przypomnieć na wstępie uroczystości, podczas recytacji jakże aktualnego fragmentu z księgi „O szkole”, zaczerpniętego z XVI-wiecznej rozprawy Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zanim jednak przyjęliśmy nowych uczniów, swoje ślubowanie złożyli nauczyciele, którzy otrzymali akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Po ślubowaniu głos zabrał p.Zenobiusz Kajda, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W swoim przemówieniu podkreślał przede wszystkim rolę rodziców w procesie edukacji, ich wsparcie duchowe jak i materialne, gdyż gra na instrumencie wymaga szczególnych obowiązków, także tych  finansowych, w postaci zakupu instrumentu.
W wystąpieniu wizytatora nie zabrakło także ciepłych słów dla jasielskiej społeczności szkolnej oraz życzeń skierowanych do wszystkich, którzy przyczyniają się do edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Do życzeń dołączyła się także Renata Osikowicz-Wyroba, dyrektor PSM I st. w Jaśle oraz Leokadia Wróbel, dyrektor PrSM I st. i PrSM II st. w Jaśle.

Życzenia i wyrazy wdzięczności na ręce dyrekcji przekazali także przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Tradycyjnie, w Dniu Edukacji Narodowej, dyrekcje szkół przygotowały nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników szkoły.

W części artystycznej mogliśmy zagłębić się w meandry muzyki – zabrzmiały dzieła sentymentalne, klasyczne, taneczne, rozrywkowe, ludowe, a nawet filmowe. Te różnorodne muzyczne klimaty stały się udziałem reprezentantów wszystkich szkół: solistów, zespołów kameralnych i orkiestry smyczkowej. Poziom artystyczny i zaangażowanie wykonawców ukazały wagę edukacji młodego pokolenia, także w szkołach artystycznych.
Czego chcieć więcej w Dniu Edukacji Narodowej?